ŚWITKA Jan (ur. 1939 r.), „Oczekując”, 1967 r.

Dużych rozmiarów, ciekawy i intrygujący obraz znanego malarza, profesora poznańskiej ASP Jana Świtki. Obraz o tytule „Oczekując” porusza temat Shoah, temat ofiar holokaustu i ich oczekiwania na wyzwolenie, ratunek, sprawiedliwość, na pamięć.

Olej na płótnie.

Krosna wymienione współcześnie, obraz po drobnej konserwacji.

Wymiary: 120 x 95 cm.

Sygnowany w prawym dolnym rogu: Jan Świtka 67 oraz na odwrocie: JAN ŚWITKA / „OCZEKUJĄC” 1967 / OLEJ 120 X 95

SPRZEDANY

Nota biograficzna:

Urodził się w 1939 r. w Wiśniowej Górze pod Warszawą. W latach 1958–1964 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w pracowniach prof. P. Potworowskiego i prof. Z Kępińskiego, u którego obronił dyplom z malarstwa. Po dyplomie podjął pracę dydaktyczną w PWSSP (od 1995 – Akademia Sztuk Pięknych, obecnie Uniwerystet Artystyczny). W roku 1973 w wyniku przewodu kwalifikacyjnego uzyskał stanowisko docenta. W 1989 r. otrzymał tytuł profesora. W latach 1981–1984 pełnił funkcję prorektora ds. nauczania, a w latach 1978–1981 i 1993–2002 funkcję kierownika katedry malarstwa. Profesor zwyczajny, prowadził pracownię malarstwa do roku 2010, do przejścia na emeryturę. W latach 1992–2004 pracował również w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis, gdzie był kierownikiem pracowni malarstwa i rysunku. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę.

Reprezentuje nurt figuratywny. Autor cykli malarskich i rysunkowych: Epizody (1971–73), Ślusarska 15h15 (1973), Tłum-Ulica (1974–75), Pewnego dnia któregoś roku (1980–84), Pasma i Pasma-kumulacje (1982–87), Teatr Ulicy (1987–94). W latach 1995–2002 powstaje seria obrazów Jan, Dobrochna. Od 2003 r. pracuje nad cyklem Exister. W roku 2006 wraca do inspiracji ulicznym tłumem tworząc cykle Gry uliczne, a następnie Most (2008) i Koziołki (2010).

Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, udział w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i w kilkudziesięciu wystawach za granicą (m.in. IV Biennale Młodych — Paryż 1965). Otrzymał szereg nagród za twórczość artystyczną i pracę dydaktyczną, m.in. nagrody Ministra Kultury i Sztuki czterokrotnie: 1970, 1975, 1976, 1981 i Nagrodę Indywidualną Miasta Poznania 1985. Prace w zbiorach muzeów narodowych w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Muzeum Sztuki w Łodzi i innych kolekcjach w kraju i za granicą.