Wyjątkowej klasy para dużych, dekoracyjnych odblaśnic z herbem Szreniawa z krzyżem w zwieńczeniu.
Obiekt klasy muzealnej.
Herb Szreniawa z krzyżem pod mitrą książęcą nad wojskowymi panopliami. Bogata rokokowa ornamentyka z motywem rogów obfitości z owocami i kwiatami.
Herbem tym posługuje się książęca rodzina Lubomirskich.
Blacha mosiężna, puklowana, trybowana, grawerowana. Pokryta naturalną patyną.
Polska, 2 poł. XVIII w.
Stan dobry, kilka pęknięć blachy i niewielkie dziury widoczne na zdjęciach.
Zachowały się tylko dwa ramiona z miejscem na świeczkę, po jednym na każdą odblaśnicę, pierwotnie powinno być po trzy sztuki na każdą.
Świeczniki w latach 20-tych. zostały zelektryfikowane, obecnie tylko jeden ma zachowaną instalację.
Odblaśnice są wyjątkowo duże.
Wymiary: 104 x 82 cm !

SPRZEDANE

 

 

Jak kupić?
Proszę o wiadomość email na adres: info@galeriadas.pl
lub telefon: 604 509 950