Fotografia artystyczna
“GOŁOBORZE”
autor: Paweł Pierściński (Kielce 1938 – Kielce 2017)
Odbitka z lat 60-tych.
Sygnowana na odwrocie pieczęcią autorską.
Stan bardzo dobry.
Oprawa współczesna.
Wymiary: w świetle passe partout 50 x 40 cm, całość z oprawą: 62 x 51,5 cm.

Nota biograficzna:
Wybitny fotografik. Twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, kierunku artystycznego preferującego szerokie i proste spojrzenie na krajobraz, analizę jego struktury. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1962). Fotografował od 1952 roku, debiut wystawienniczy miał w 1955 roku. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1964 roku. Członek Honorowy ZPAF – 1982 oraz członek honorowy wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce, Honorowy Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. Od 1976 roku opublikował ponad 500 pozycji w fachowej prasie fotograficznej, w prasie kulturalnej i codziennej, a także w katalogach wystaw. Wydał kilkanaście albumów fotograficznych indywidualnych, oraz był jest współautorem licznych wydawnictw książkowych.
Za twórczość fotograficzną oraz za społeczna działalność organizacyjną otrzymał odznaczenia państwowe, między innymi Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz honorowe odznaczenia Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Genewie: AFIAP, EFIAP, EsFIAP.
Po 50 latach pracy twórczej, Pierściński zdecydował się w 2004 roku na spalenie 262 tysięcy naświetlonych przez siebie negatywów w reakcji na brak zainteresowania przejęciem jego archiwum.
Prace fotograficzne Pawła Pierścińskiego znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzealnych w wielu krajach. Hasła imienne Paweł Pierściński znajdują się między innymi w Międzynarodowych Encyklopediach Fotografów oraz Międzynarodowych Słownikach Biograficznych a jego prace fotograficzne były wielokrotnie publikowane w almanachach światowej fotografii.

Cena: 1 400 zł