Niewielkich rozmiarów nastrojowy pejzaż górski „Chata w górach”.

Obraz najprawdopodobniej autorstwa Michała Stańko (1901-1969) (przypisywany)
Obraz niesygnowany.
Lata 30/40-te. XX w.
Olej na tekturze
Stan bardzo dobry.
Ramka z lat 30-tych, passe partout współczesne.
Wymiary; obraz: 18,5 x 26 cm, całość z oprawą: 33,5 x 41,5 cm.

Malarz, pejzażysta tatrzański. Urodzony w Sosnowcu, młode lata spędził w Miechowie. W czasie I wojny walczył w Legionach. Ok. 1930 osiadł w Zakopanem, gdzie m.in. współpracował z Januszem Kotarbińskim przy polichromii w zakopiańskim kościele parafialnym. W 2 połowie lat trzydziestych mieszkał w Sosnowcu. Był członkiem Szczepu Rogate Serce Stanisława Szukalskiego. Jako ochotnik brał udział w kampanii wrześniowej 1939. W latach 1942-43 wykonywał polichromię w kościele w Koziegłowach k. Częstochowy. Krótko pracował w Strzelcach Opolskich w tamtejszym Wydziale Kultury. Po wojnie związał się ze śląskim środowiskiem artystycznym, pozostając w bliskim kontakcie z Zakopanem, gdzie mieszkał i miał pracownię. Najchętniej podejmował tematykę pejzażową, malował również martwe natury i akty, posługując się technika olejną, rzadziej akwarelą.

SPRZEDANE

 

Jak kupić?
Proszę o wiadomość email na adres: info@galeriadas.pl
lub telefon: 604 509 950