Figurka “Napoleon Bonaparte” – igielnik, kość, Chiny, Qing, poł. XIX w.

ivory